Pavel Poc (ČSSD)

Odpovědi na otázky Evropanů CZ:

1. Jaké jsou podle vás v současnosti největší výzvy, před kterými stojí EU?

Určitě stav našeho životního prostředí a jeho důsledky pro naše zdraví a společnost. Musíme se vyrovnat s důsledky klimatické změny a přestat ji zhoršovat. Musíme změnit zemědělství tak, abychom se uživili a zároveň neničili krajinu. Musíme odstranit ze vzduchu, vody, půdy, potravin i našeho okolí nebezpečné látky, které nás postupně zabíjejí. A co je hlavní, to všechno je třeba udělat tak, abychom nikoho nenechali pozadu, nevytvářeli další nerovnosti. Pokud to nezvládneme, tak se svět, jaký známe, sesype jako domek z karet.

Jak byste chtěl v případě svého zvolení pomocí tyto výzvy řešit?

Řešil bych je tak, jak jen europoslanec může: prací na legislativě. Ta ale rozhodně není všechno. Politici mají možnost vést neformální jednání, propojovat experty navzájem i s exekutivou. V tomto bych také bezpochyby pokračoval.

Jak vaši voliči po 5 letech poznají, že jste byli v těchto oblastech úspěšní?

Chtěl bych být optimistou. V delším časovém horizontu snad občané uvidí krajinu ve stavu, za kterou se nemusí stydět, snižující se výskyt rakoviny a ostatních onemocnění nebo společnost, u níž bude standardem mít kvalitní život.

2. Existují podle vás specifické české národní zájmy? Které to jsou?

Česko nežije v bublině. Českým národním zájmem je proto, abychom společně uspěli v řešení výzev, které jsem popsal výše.

Jaké jsou vaše cíle v prosazování těchto zájmů na půdě EU?

Snížit nerovnosti, které ohrožují společnost. Ať už se jedná o zaostávající regiony nebo dvojí kvalitu potravin a jiných výrobků. Poradit si se suchem a ostatními důsledky klimatických změn. Odstranit jedy z našeho životního prostředí, které bezprostředně ohrožují naše zdraví. Zajistit bezpečné potraviny a posunout Unii tam, kam by měla být posunuta: zajistit její funkčnost pro lidi, ne pouze pro byznys. Sám jsem poznal, jak tvrdošíjně pravice, a konkrétně křesťanští demokraté, může bránit zájmy průmyslu na úkor lidí. Jsem ale připraven do soubojů podobných tomu v potravinovém právu jít znovu.

Jak vaši voliči po 5 letech poznají, že jste byli v těchto oblastech úspěšní?

Jednoduše. Bude se jim lépe žít.


 


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .