Dita Charanzová (ANO)

Odpovědi na otázky Evropanů CZ:

1. Jaké jsou podle vás v současnosti největší výzvy, před kterými stojí EU?

Za klíčové považuji získat si zpět důvěru lidí, občanů unie. 

Jak byste chtěli v případě svého zvolení pomocí tyto výzvy řešit?

Evropa by se měla vrátit ke svému původnímu poslání, soustředit se na zajištění bezpečnosti a prosperity kontinentu. Je řada oblastí, kde si členské státy samy poradí lépe, nepotřebujeme z Bruselu regulovat každý aspekt našeho života. Měli bychom naopak umět důležité věci řešit rychleji, dnes je legislativní proces často pět i více let. A do třetice, měly by to být členské  státy, které budou určovat priority, říkat, co je pro Evropu podstatné, dnes tuto roli plní Komise, z mého pohledu příliš zpolitizovaná.  

2. Existují podle vás specifické české národní zájmy? Které to jsou?

Máme jeden velmi aktuální (nejen) český zájem, a to je dvojí kvalita potravin, resp. nejen potravin, ale i dalšího zboží. To je jeden konkrétní cíl, zpřísnit na evropské úrovni legislativu, udělat za těmito debatami definitivní tečku a vidět konečně změnu na pultech obchodů. A jsem ráda, že se do boje pustilo i Česko samotné. 

Musíme ochránit vnitřní trh, aby na něm nevznikaly nové překážky, které by komplikovaly život našim firmám, jako bylo omezení při vysílání pracovníků, podmínky pro autodopravce apod. Nesmíme dopustit takové deformace vnitřního trhu.

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .