Odpovědi volebních lídrů na otázky Evropané CZ

Položili jsme několik otázek volebním lídrům ve 2 oblastech:

1. Jaké jsou podle vás v současnosti největší výzvy, před kterými stojí EU?
Jak byste chtěli v případě svého zvolení pomocí tyto výzvy řešit?
Jak vaši voliči po 5 letech poznají, že jste byli v těchto oblastech úspěšní?

2. Existují podle vás specifické české národní zájmy? Které to jsou?
Jaké jsou vaše cíle v prosazování těchto zájmů na půdě EU?
Jak vaši voliči po 5 letech poznají, že jste byli v těchto oblastech úspěšní?


Odpovědi, které jsme dosud obrželi, jsou uveřejněny na samostatných záložkách.

Všechny odpovědi jsou zkrácené, některé více, některé méně. Pro většinu politiků je těžké se vyjádřit jasně a stručně. Pokušení opakovat různá nicneříkající klišé ("lepší  Evropa", "spravedlivější Evropa", "blíže k občanům") jsou příliš silná. My jsme Vás jich ale ušetřili a z odpovědí vybrali jen to, čím se strany mezi sebou liší nebo co se dá považovat za konkrétní cíl nebo závazek vůči voličům.Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .