Kdo jsme?

Jsme spolkem lidí, kteří se cítí být Evropany a zároveň Čechy. Jsme příznivci myšlenky EU jako prostoru pro volný trh zboží a služeb, pracovních sil i kapitálu, pro volný pohyb lidí a idejí bez zbytečných bariér. Ve jménu této myšlenky uznáváme i potřebu celounijních regulací, nicméně současná EU v nich podle nás zachází příliš daleko. Chceme být aktivními účastníky diskuze o tom, co jsou autentické evropské hodnoty a co jsou hodnoty, které jsou vlastní jen určitým zájmovým skupinám a které jsou těmito zájmovými skupinami prosazovány jako univerzální prostřednictvím byrokracie EU. Chceme diskutovat o tom, jak rozdělovat peníze evropských daňových poplatníků pomocí fondů EU tak, aby sloužily všem občanům či definovaným cílovým skupinám a ne v první řadě profesionálním “poskytovatelům dobra”, jak tomu dnes často je.

Čím se zabýváme

Jako svůj první úkol jsme si stanovili vytvoření přehledu stran a seskupení kandidujících v evropských volbách 2019. Chceme zájemcům z řad voličů zprostředkovat programy politických stran a hnutí zbavené slovního balastu a prázdných frází a ukázat, co doopravdy chtějí v Evropském parlamentu prosazovat. Tímto způsobem chceme voličům usnadnit výběr jejich zástupců v Evropském parlamentu a umožnit jim je do budoucnosti kontrolovat, případně je volat k odpovědnosti, pokud své sliby nedodrží.

Evropané CZ, zapsaný spolek, IČO 07699018
Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .